شرکت طلاب مدرسه علمیه صادقیه سمنان در هفته بسیج(امام زاده یحیی سمنان) | پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه صادقیه سمنان